Mimopstruhové revíry

SMĚDÁ 1 (441 055)
Délka: 20.0 km, Rozloha: 23.00 ha

Přítok Nisy (v Polsku). Od státní hranice s Polskem pod obcí Černousy až k tělesu
hráze přehrady v Hartě cca 500 m po proudu řeky za železničním tunelem.
Potok Bulovský tvoří samostatný revír.
Od železničního mostu v Černousích k silničnímu mostu v obci Spodní Předlánce se
rozkládá přírodní rezervace Meandry Smědá, kde je zakázáno provádět činnosti,
které by mohly způsobit změnu vodního režimu, tábořit, rozdělávat ohně, ukládat
odpady, provozovat hromadné sportovní a rekreační akce, opevňovat břehy
a zasahovat do vodního toku, vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vlastníků.

K revíru patří řeka, tůně a nádrže:

0. Smědá (hlavní tok) 

1. Hvězdicová  
    Boleslav 0,3 ha

2. Čapkova 
    Višňová 0,2 ha

3. Arnoltická 
    Arnoltice 1,5 ha

5. Kunratická 
    Kunratice 1,0 ha

6. Dětřichovská 
    Dětřichov 0,5 ha

8. Vápenka 
    Raspenava 0,5 ha

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Facebook