Pstruhové revíry

SMĚDÁ 2 (443 052)

Délka: 24.0 km, Rozloha: 11.00 ha
Přítok Nisy (Polsko). Od tělesa hráze přehrady v Hartě cca 500 m po proudu řeky za železničním tunelem až k pramenům se všemi přítoky, mimo Řasnici a Lomnici, které tvoří samostatné revíry. Mimo potok Sloupský jsou přítoky chovné – lov ryb zakázán.
Rozhodnutím č.j. RŽP/3/1001/99-Če-207.3 je na revíru ustanovena chráněná rybí
oblast- od prvního silničního mostu (železné oblouky) nad jezem Slezanu a.s. až k
silničnímu betonovému mostu u ČSAD ve Frýdlantě v Čechách.
K revíru patří:
0. Smědá (hlavní tok)
1. Sloupský potok

ŘASNICE 1 (443 051)

Délka: 16.0 km, Rozloha: 4.00 ha
Přítok Smědé. Od ústí do Smědé ve Frýdlantě v Čechách až k pramenům.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

OLEŠKA 1 (443 042)

Délka: 13.0 km, Rozloha: 3.00 ha
Od státní hranice s Polskem až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

LOMNICE 1 (443 029)

Délka: 10.0 km, Rozloha: 3.00 ha
Přítok Smědé – Nisy. Od ústí Smědé až k pramenům. Hospodaření na hlavním toku 
je znemožněno trvalým znečištěním. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

KOČIČÍ POTOK 1 (443 023)

Délka: 10.0 km, Rozloha: 2.00 ha
Hraniční potok s Polskem a se všemi levostrannými přítoky.

BULOVSKÝ POTOK 1 (443 005)

Délka: 14.0 km, Rozloha: 2.00 ha
Přítok Smědé – Nisy. Od ústí do Smědé až k pramenům. Celý revír je chovný – lov  
ryb zakázán. Pertoltický potok je vyhlášen chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.
Požadovaný revír je celý chovný.

Facebook