Práce s mládeží

Činnost mládežnických rybářských kroužků MO ČRS Frýdlant.

MO ČRS Frýdlant má nyní dva rybářské kroužky, kde se mládež pravidelně schází a pod vedením zkušených vedoucích, je zasvěcována do tajů rybářského umění. Mládež se učí nejenom poznávat a chytat ryby, ale zároveň je vedena i k správnému chování v přírodě.

Vedoucím mládeže MO ČRS Frýdlant je Jiří Mikoláš, který odpovídá za celkovou
činnost s mládeží.

Rybářský kroužek ve Frýdlantu se schází každý čtvrtek mezi 16 – 17.30 hod. V Domě dětí a mládeže . V létě se schází na Zámeckém rybníku. Kroužek má cca 25 dětí.
Vedoucí: Maryško Milan, Miroslav Němec ml.

Rybářský kroužek v Hejnicích se schází každou sobotu mezi 14 – 15 hod. v místní
hasičárně. Kroužek má cca 9 dětí.
Vedoucí: Stránský Václav

Jako součást rybářského kroužku Frýdlant máme oddíl Rybolovné techniky, který má velice dobré výsledky. Mládež se schází každou neděli mezi 10 – 12 hod. v tělocvičně školy v Purkyňově ul. Naši zástupci dosahují vynikajících úspěchů i při reprezentaci za RT ÚS Ústí nad Labem.
Vedoucí: Němec Miroslav

Každý rok na jaře pořádá MO ČRS Frýdlant závody na Zámeckém rybníku, kde naši
mladí rybáři soutěží mezi sebou, za velké podpory svých nejbližších (hlavně otců a dědů). Ti nejlepší pak dostávají za odměnu hodnotné ceny.

V létě, první týden v červenci, jezdí naši mladí na rybářský tábor do Lovosic.

Facebook